تاریخچه عرش گستر

سال 1379------------تاسیس

سال 1383----------تاسیس واحد بازرگانی و زنجیره تامین

سال 1398----------تاسیس واحد پروژه های کلان

سال 1390----------توسعه دپارتمان برد مدارچاپی و بخش CAD/CAM

سال 1395----------تاسیس واحد تحقیق و توسعه ملی

سال 1396----------توسعه دپارتمان قطعات الکترونیک و مونتاژ

سال 1397---------تاسیس دپارتمان EMS

سال 1398---------تاسیس مرکز جامع غربالگری،آزمون و تشخیص هویت قطعات الکترونیک ایران

سال 1399----------تاسیس آزمایشگاه نوآوری باز الکترونیک

سال 1399---------راه اندازی خط مونتاژ و تولید نمونه تا انبوه

سال 1401--------تاسیس بزرگترین خط تولید برد مدارچاپی در خاورمیانه با ظرفیت 20000 مترمربع در ماه از 2 تا 20 لایه هایتک

سال 1403--------تبدیل شدن به لیدر صنعت الکترونکی ایران

processing...