جهت سفارش قطعه، فایل اکسل رو دانلود کرده و براساس آن اطلاعات مورد نیاز را در اکسل وارده کرده، سپس فایل اکسل تکمیل شده را آپلود کنید

# Category Brand Part Number Comment Footprint Designator QTY/ Board Total QTY
processing...