سفارش‌های مهندسی معکوس پیشرفته

مزیت رقابتی عرش‌گستر طراحی، توسعه و مهندسی معکوس ساب سیستم‌های پیشرفته است.

تجهیزات پیشرفته پزشکی و مخابراتی دو صنعت مهم عرش‌گستر برای اجرای مهندسی معکوس هستند که در آن‌ها از مزیت رقابتی برخوردار است.

مهندسی معکوس پله اول تحقیق و توسعه است که بسیاری از شرکت‌ها برای به دست آوردن دانش، ارزیابی بازار و زودتر وارد شدن به بازار این فرآیند را آغاز می‌کنند. 

علاوه بر این در بسیاری از کالاها مثل محصولات تحریمی صنعت پزشکی بسیاری اط وازدکنندگان برای حفظ بازار موجود و نجات جان انسان‌ها در این رقابت نابرابر و غیرانسانی از مهندسی معکوس برای تولید سریع این تجهیزات در کشور گام بر می‌دارند.

سپس بنا به نوع تجهیزات از شش ماه تا دو سال برای طراحی مهندس کامل آن محصول وقت صرف می‌کنند تا پیاده‌سازی کامل انجام شود.


قطعات الکترونیک - بردمدار_چاپی - مهندسی_معکوس - پیشرفته - عرش_گستر
processing...