برای استفاده از تمامی امکانات وب سایت گروه عرش گستر می بایست ثبت نام نمائید.


 ارائه شماره تماس صحیح و آدرس ایمیل صحیح الزامی است. چنانچه مشخص شود کاربری اطلاعات تماس درست ارائه نداده است به اشتراک وی پایان داده می شود.

 اطلاعات شخصی کاربران نزد پایگاه اینترنتی عرش گستر محفوظ می باشد و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص غیر قرار نمی گیرد، مگر با درخواست مراجع ذیصلاح. 

تمام حقوق مربوط به فایل هایی که کاربر بالا گزاری می نماید متعلق به وب سایت گروه عرش گستر می باشد.

 گروه بندی کاربران به تشخیص وب سایت عرش گستر می باشد و چنانچه محرز شود کاربر به قوانین و مقررات وب سایت عمل نکرده است، وب سایت عرش گستر حق مسلم خود می داند نسبت به قطع اشتراک یک سویه کاربر اقدام نماید.

 شرکت عرش گستر ممکن است برای اطلاع رسانی و معرفی محصولات دوربین مداربسته و سیستم های مداربسته به مشترکان ، مشتریان و همکاران گروه عرش گستر از اطلاعات آن کاربران استفاده نماید.

 کاربر جهت ثبت نام می بایست این شرایط را بپذیرد و تعهد نماید که به مفاد آن پایبند باشد.

 این قوانین ممکن است در آینده با توجه به مقتضیات زمان و نیاز شرکت، تغییر نماید.

processing...